در این بخش به معرفی برندهای تولید کننده عطر در سراسر دنیا خواهیم پرداخت. این کار به افزایش دانش مشتریان در مورد برندها و عطر ها کمک می کند. زیرا گاهی سالها مشتری و طرفدار یک نوع عطر هستیم اما نمیدانیم برند آن متعلق به کدام کشور است و سایر اطلاعاتی که در مورد یک برند تولید کننده عطر باید بدانیم را نمی دانیم.