در بازارچه مقالاتی در مورد مسائل و محتواهای مختلف به صورت رپورتاژ آگهی ارائه می شود.